Constanz Latimerius

Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Půlelf mladistvého vzhledu, obvykle nakrátko ostříhaný, uhlazený, s pěstěným tenkým knírkem, úzkou bradkou a tmavě hnědýma očima. Constanz pochází z bohatých poměrů, není však urozeného původu. Titul mistra magie získal na universitě ve Velostarnu, kde po promoci nějakou dobu působil jako výzkumník na různých projektech a při tom dále zvyšoval své vzdělání. Roku 3116 se ucházel o místo profesora, ale na poslední chvíli si to rozmyslel a namísto toho přijal místo městského mága v Sireomu, kam se i přestěhoval do staršího, ale honosného paláce, který obratem zrekonstruoval. Zde se angažuje v nejvyšších kruzích místní společnosti, kde působí vznešeným, místy i arogantním dojmem. Latimerius je mistrem konverzace, čehož občas zneužívá k ponížení méně důvtipných osob. Kromě pozice městského mága má Constanz i další zdroje příjmů - něco snad prý pochází z majetku rodu, jiná část z podnikatelských aktivit. V Sireomu i jinde v provincii Flowarg je dobře známý jeho kočár ozdobený peřím kukačníka, tažený párem démonických koní, kterak sviští po ulicích či po kraji.