Flowarg 3128 informace pro PJ

Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Ještě před zahájením tvorby postav je dobré aby si PJ s hráči ujasnil, jak podrobně chtějí řešit vybavení, jak drsná hra bude a do jaké míry jsou ochotni zajít v případném konfliktu uvnitř družiny.
Setting by měl umožňovat hráčům co největší svobodu a netlačit je do předem daného scénáře. Směřování družinky by mělo být pouze na hráčích, jestli chtějí být hrdinnými dobráky, prostou nájemnou silou jdoucí za největší nabídkou, padouchy, anebo něčím mezi tím.
Pokud však preferujete přímočařejší styl, je možné postavy postrčit k připraveným questům.

První setkání

Hra v tomto settingu je koncipována jako příběh družiny dobrodruhů. Nemá to být n v zásadě na sobě nezávislých příběhů. Také nepředpokládám, že by si např. postavy založily farmu a tam trávily veškerý svůj čas. Nic proti farmaření, ale to by se jednalo v zásadě o jiný typ hry.
První otázkou, kterou je dobré vyřešit, je setkání družiny. Je možné, že se některé (možná i všechny) postavy znají už z dřívějška. Pokud ano, je dobré dořešit jak se seznámili a případně co již spolu zažily. Tento postup je vcelku snadný. Pokud se postavy dopředu znát nechtějí - třeba proto, že jim to vzhledem k jejich minulosti nepřijde logické, musí dojít k prvnímu setkání. Nejlepší možnost je klasické setkání v hospodě. ANO, je to klišé, ale funguje to.
Nejlepší je, pokud se toto setkání uskuteční v Sireomu. Pokud ne, na samotné setkání to nemá zásadní vliv, ale je vhodné (ne však nezbytně nutné), postavy nasměrovat co nejdříve do centra dění. Viz. Start mimo Sireom.
V Sireomu je šest velkých hostinců, blíže nespecifikovaný počet menších náleven a jedna čajovna. Z hlediska setkání jsou vhodné zejména zájezdní hostince. Nabízejí široký sortiment jídla i pití a ubytování. V menších podnicích bývá omezený výběr, případně nenabízejí přespání.

Místa v Sireomu

Hostinec U stříbrného meče - jedná se o podnik průměrné kvality a cenové úrovně. Na vývěsním štítu je postříbřený meč v noci se lesknoucí do ulice. Výhodou hostince je, že se nachází na hlavní cestě od jižní brány na centrální náměstí, blízko k bráně. Je tedy prvním větším hostincem na který nově příchozí obvykle narazí. K místní klientele patří mladší členové Cechu chodců, drobnější kupci vyjíždějící z města, občas gardisté mimo službu a též dobrodruzi nižších úrovní. Obvykle je zde nejširší nabídka práce pro dobrodruhy a poptávka po doprovodu karavan. Občas se zde strhne nějaká nepředloženost (fyzická konfrontace, anebo někdo zkouší nějaké fórky s magií) toto zde řeší 4 goryly (namakaní lidé, barbaři, možná i kroll anebo statný trpaslík) + podnikový čaroděj - obvykle někdo kolem 12-15. úrovně (je to vhodný výdělek a praxe před nástupem na universitu). Podnik má 5 velkých sálů a dva salónky. Kromě ochranky zde obvykle obsluhuje cca 7 lidí a další tři jsou v kuchyni. Větší útratu obvykle kasíruje hostinský, který dokáže rozpoznat běžné padělky, případně s asistencí čaroděje kontroluje, že peníze nejsou iluze či něco proměněného. I vzhledem k obvyklé klientele je docela velké šance, že si zde někdo všimne pokud postavy budou provozovat nějakou magii či psioniku.

Hostinec U chrámu - u vchodu jsou dva vývěsní štíty - s korbelem piva a s pečeným kuřetem, nad vchodem pak modrým písmem název hostince. Podnik je to průměrný, oproti U stříbrného meče o něco levnější ubytování. Poblíž je chrám gondiemu, proto to jméno. Chodí sem místní střední měšťané, řemeslníci a drobnější kupci, kteří již Sireom dobře znají a plánují pár či více dní pobýt. Nabídka práce je zde menší, obvykle jen nějaké doprovody a případně poptávka práce stran místních zadavatelů. Málokdy se zde něco semele horšího než rušení nočního klidu. Ochranku zde tvoří dva vyhazovači a postarší kudúk pyrofor, známý pod jménem Torpédo, který zde beztak trávil většinu času. Hostinec tvoří čtyři velké sály a zahrádka od jara do podzimu. Obsluhu tvoří šest lidí a tři v kuchyni. Případné podezřelé platby řeší Torpédo anebo se zaběhne do chrámu, pokud by byl příliš "indisponován".

Hostinec U zlaté růže - Zdobený vývěsní štít, praporce a zlacený nápis značí vchod do tohoto drahého podniku, kde nabízejí kvalitní pití, dobré jídlo a ubytování v kategorii solidní až luxusní. Podnik se nachází na centrálním náměstí kousek od radnice. Navštěvují jej movití obyvatelé města, bohatí kupci, kteří sem dovezli zboží a i úspěšní dobrodruzi. Pokud zde bude nabídka práce, pak bude určena pro zkušené a dobře vybavené družiny či specialisty. Pokud by se někdo ptal po něčem menším, odkáží jej na vývěsku, která je na radnici hned vedle. Incidenty se zde nestávají (oficiálně). Pokud by někdo byť i jen někoho obtěžoval, je tu od toho 12 dobře oblečených (ale i kvalitně vyzbrojených) ochrankářú a k dispozici je vždy nějaký magik na cca 17.-18. úrovni a psionik znalý telepatie na cca 12. úrovni. Podnik má dva velké hodovní sály, pět menších sálů (tři z toho ve sklepě) a šest salónků (čtyři v patře) - dva z toho mají extra stínění před odposloucháváním. Hostinec má sedm pater nad přízemím - čím výše tím luxusnější pokoje. Je zde výtah poháněný očarovaným kolem, a peníze se ukládají do očarované kasy, která rozpozná očarované a přeměněné předměty a též dokáže určit váhu a materiál mincí. Na nové bankovky zatím nebyla upravena, ale spoléhá se na to, že zatím je padělatelé nezvládnou. Obsluhu tvoří 9-11 lidí, v kuchyni je dalších 4-5 a další cca 3 jsou ve stájích, kde poskytují náležitou péči ořům návštěvníků.

Hostinec U zazděné brány -

Start mimo Sireom

Když se dostanu do nesnází

Postupy

NPC

Questy

Náhodná setkání