Hearedwen

Z OdriaWiki
Verze z 1. 5. 2020, 19:57, kterou vytvořil Killman (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Stát na Pengeře, s převažující elfskou populací, s vysokou životní a technologickou úrovní. Hearedwenská ekonomika nebyla primárně soustřed…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Stát na Pengeře, s převažující elfskou populací, s vysokou životní a technologickou úrovní. Hearedwenská ekonomika nebyla primárně soustředěna na výrobu. Tento stát byl zcela zničen Mytnaxem roku 137308 TC.