Aberkainen The Megadark

Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Aberkainen the Megadark se narodil před 12 438 lety na jihu Pengery Je synem temného mága, Lorda černého pentagramu Darkainena. Jeho otec byl člověk, o jeho matce se však nic neví, občas se objeví dohady a různé fámy, že jeho matka byla démonka. Aberkainen sám na první pohled vypadá jako obyčejný člověk, ovšem už na druhý je z něj zřetelně cítit síla, kterou prý má již od narození. Z jeho vlastních vyprávění, doložených i svědectvím náhodných svědků a astrálních sfér je zřejmé, že byl již v útlém věku vychováván svým otcem v duchu filosofie černého pentagramu a již ve dvaadvaceti letech byl mistrem magie.

Do jeho dalšího života zasáhla rána v podobě zkázy jeho otce v první vlně války, rozpoutané temným druidským kultem zvaným Mytnax. V této první vlně známé jako válka Darklordů byly poraženi tři pentagramoví Lordi sídlící na jižním pobřeží Pengery, Darkainen byl jedním z nich. Tehdy třicetiletému Aberkainenovi se podařilo uprchnout z ruin otcovy pevnosti na ostrov Eria, kde po dobu skoro devadesáti let stavěl svou novou pevnost, rozjímal, cestoval po ostrově a vedl dlouhé rozhovory s mudrci, podle nepotvrzených zpráv prý navštívil i astrální sféry a peklo. Mezitím se Mytnax rozlezl po téměř čtvrtině Pengery a Wittgard, jeden z nejsilnějších protivníků Mytnaxu se ocitl na pokraji porážky, zejména po zkáze Mawlerových magotechnologických továren ve Stormgawenu. Aberkainen, který tou dobou již dosáhl titulu Lorda, touto dobou vyjednal spojenectví většiny symbolů nepřímé magie zastoupených na Odrii a jejich spojené síly zaútočily ze severu na Mytnax. Za tři roky bylo Mytnaxské impérium v troskách a Highlord Aberkainen dosáhl pomsty svého otce v ruinách Imminishgambrie.

Po zhruba tisíci letech, v kterých Aberkainen procestoval snad každý kout Odrie se dostal do sporu s Wellentharskými Lordy, který vyústil v otevřenou válku, ve které se stal jeho hlavním spojencem Highlord Garthnagart. Válka skončila bez zjevného vítězství jakékoliv strany, zejména díky pomocí Tengelingenských Aberkainenových protivníků.

Po dalších 1200 letech, se Odrijský Archdarklord rozhodl opustit hmotný svět a jako svého nástupce ustanovil Aberkainena, který se jakožto nejsilnější příznivec černého pentagramu stal Archdarklordem z Xurhu, kam poté přesídlil a odkud vládne temným silám dodnes.