Základna Thomrod

Z OdriaWiki
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Základna Elwingilské královské armády v provincii Flowarg blízko hranic s bývalým Drakherem, nyní Nagashským impériem. Základna se nalézá v prostřed Západního polesí a zabírá značné území zahrnující převážně les, nějaké ty mýtiny a tu a tam nějakou zastavěnou plochu. Přesné rozložení základny je oficiálně tajné a vstup je možný pouze na povolení. Vstup do území základny se trestá pobytem v šatlavě, opakovaný pak několikaletým pobytem v trestaneckém táboře. Vojsko zde je v poměrně velké síle, zejména pěchota, letectvo a speciální složky. Odhadovaný počet mužů ve zbrani je přes 50 000. Základně velí od roku 2994 generál Rader. Do základny denně směřuje několik těžkých vozů s proviantem a místní lovci zde mohou odprodat část svých úlovků. Za tím účelem jsou na hranicích území základny zřízena tři kontaktní místa. V minulosti zdejší vojáci několikrát zasahovali proti větším vpádům nemrtvých z Drakheru.